Keistuolių teatras

Privatumo politika ir Paslaugų teikimo taisyklės


PRIVATUMO POLITIKA


2019-11-12

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainių www.keistuoliai.ltwww.bilietai.keistuoliai.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, VšĮ Vilniaus Keistuolių teatras (toliau - TEATRAS) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus TEATRO socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti TEATRO rinkodaros medžiagą, dalyvaujantys TEATRO organizuojamose akcijose (toliau – Klientai).
Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, įsigyja paslaugą, apsilanko TEATRO socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti TEATRO tiesioginės rinkodaros parnešimus,  apsilanko renginiuose, kurių bilietus platina TEATRAS, sutinka dalyvauti TEATRO akcijose.
Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš TEATRO  teikiamų paslaugų, atlikti aktyvius veiksmus TEATRO socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti TEATRO akcijose.

2. Apie TEATRĄ
Uždaroji akcinė bendrovė VšĮ vilniaus Keistuolių teatras, juridinio asmens kodas 300090303, buveinė adresu Laisvės pr. 60, Vilnius. Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas keistuoliai@keistuoliai.lt; tel. Nr. +370 5 246 05 14.
Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia TEATRO apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, kurią apie Klientus TEATRAS renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su TEATRO nurodytų tikslų.
Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria TEATRAS susipažįsta Klientui susisiekus su TEATRU socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus TEATRO socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

3. Kaip TEATRAS renka bei naudoja Klientų asmens duomenis
TEATRUI yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai TEATRAS renka asmens duomenis apie:
 • asmenis, kurie naudojasi TEATRO paslaugomis ar įsigyja TEATRO platinamų bilietų ir prekių;
 • TEATRO klubo narius;
 • asmenis, kurie sutinka gauti TEATRO rinkodaros medžiagą;
 • su TEATRU susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į TEATRĄ per TEATRO paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenys, kurie dalyvauja renginiuose, kurių bilietus platina TEATRAS;
 • asmenis, kurie dalyvauja TEATRO akcijose.


4. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas
Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo pagrindas
Prekių ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymasAsmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie įvykdytus, atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kortelės, pagal kurią gali būti suteikta nuolaida, rūšis ir numeris.10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai
5 metai kita informacija
Sutikimas

Vartotojų aptarnavimas, registravimas ir identifikacijaElektroninio pašto adresas, gyvenamoji data, gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, telefono numeris.5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.Sutarties vykdymas
Vartotojų aptarnavimas, suasmenintų funkcijų teikimas, paslaugų kokybės gerinimasPaskyros sukūrimo data bei prisijungimų istorija, Bilietų pirkimo ir panaudojimo istorija, sąsajos su socialiniais tinklais, sąsajos su lojalumo klubais, sąsajos su įmonėmis (tuo atveju, jeigu vartotojas yra jas nurodęs), vartotojo žaidimo Programėlėje istorija, vartotojo sutikimo su Privatumo politika istorija.5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.Sutikimas


5. Tiesioginė rinkodara
Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 14 metų amžiaus atžvilgiu. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie TEATRO siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.) siųsime pasiūlymus dėl TEATRO paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime TEATRO naujienas, paslaugų teikimo tvarką. Jums taip pat bus siunčiama TEATRO valdomų portalų www.keistuoliai.lt ir kt. TEATRO valdomų portalų naujienos.
Tiesioginės rinkodaros tikslu TEATRAS tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); gimimo datą, duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeiminę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami pasirinktinai).
Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo.
Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl TEATRO tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes. Šiuo atveju Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po prekės ar paslaugos įsigijimo.
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu keistuoliai@keistuoliai.lt.
Mūsų reklaminę informaciją galite gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Programėlėje, Viber ir kt.), taip pat, matyti mūsų reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias jūs patys susiejate su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.

6. Susisiekite su mumis
Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su TEATRU. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.
Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.
Atkreipkite dėmesį, kad gali būti naudojama elektroninių laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.
Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.
Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

7. Interneto svetainių lankytojai
Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje gali asmenys, kurie yra sulaukę 14 metų. Visa informacija, kurią TEATRUI pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis.
Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: keistuoliai@keistuoliai.lt.

7.1. Slapukai
Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau esančioje lentelėje:
(a) Absoliučiai būtini slapukai.
Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o TEATRUI užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
Šie slapukai leidžia TEATRUI atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda TEATRUI pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
(c) Funkciniai slapukai.
Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia TEATRUI pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

8. Socialinės žiniasklaidos priemonės
Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia TEATRUI pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:
(a) tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
(b) tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/155833707900388;
(c) tinkle “Youtube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.
Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

9. Dalyvavimas renginiuose, kurių bilietus platina TEATRAS
Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie renginius, kurių bilietus platina TEATRAS. Jūsų nuotraukos, padarytos renginių, kurių bilietus platina TEATRAS, metu, Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos kitų renginių organizatorių, arenų ir (ar) kitų renginiams skirtų vietų socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėse. TEATRAS neatsako už kitų renginių organizatorių, arenų ir (ar) kitų renginiams skirtų vietų atstovų veiksmus.
Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau TEATRAS neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.
Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

10. Dalyvavimas TEATRO akcijose
TEATRAS organizuoja akcijas, filmavimus ir juose užfiksuotą video, garso, foto medžiagą naudoja pardavimų skatinimui įvairiuose visuomenės informavimo priemonėse (televizijoje, radijuje, socialinės žiniasklaidos priemonių tinkluose), internete ir kituose viešuose kanaluose. Jums sutikus, tokią medžiagą, užfiksuotą TEATRO akcijose, filmavimuose, Jūsų vardą bei pavardę, mes 5 metus naudosime pardavimų skatinimo tikslais.

11. Duomenų atskleidimas
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams (tokiais atvejais TEATRAS veikia kaip duomenų valdytojas), jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti TEATRO veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus TEATRO veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai, esančioms šalyse, kurios neužtikrina tinkamo lygio duomenų apsaugos.
Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.
Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu keistuoliai@keistuoliai.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

12. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės
Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.
Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.
Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl platesnės informacijos apie renginį, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

13. Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

14. Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu:keistuoliai@keistuoliai.lt.

14.1. Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: keistuoliai@keistuoliai.lt. TEATRAS nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

14.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: keistuoliai@keistuoliai.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

14.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

14.4. Papildomos teisės
Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.
(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
(d) Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
(e) Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

15. Nusiskundimai
Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu keistuoliai@keistuoliai.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

16. Atsakomybė
Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį.
Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

17. Privatumo politikos pakeitimai
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Interneto svetainės  po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.
Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2019-11-12.

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS


2019-11-12

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šių VšĮ Vilniaus Keistuolių teatro paslaugų teikimo taisyklių (toliau – „taisyklės“) tikslas – reglamentuoti VšĮ Vilniaus Keistuolių teatro paslaugų teikimą , juridinio asmens kodas 300090303, (toliau – „Įstaiga“), jos prekybos taškuose (toliau prekybos taškai vadinami „prekybos taškais“), Įstaigos valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.keistuoliai.lt (toliau tekste – „interneto svetainė“), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.2. Pagrindinės Įstaigos teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių, platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Įstaiga teikia ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).
1.3. Įstaigos Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Įstaigos dokumentais, taip pat Įstaigai taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – „asmenys“), kurie naudojasi Įstaigos teikiamomis Paslaugomis tiek Įstaigos prekybos taškuose, tiek Įstaigos interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Paslaugų teikimo vietoje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, numatančios asmenų pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises, juridiniams asmenims yra taikomos tik Įstaigos pasirinkimu ir nuožiūra, apie tai informuojant interneto svetainėje ar kitu Įstaigos pasirinktu būdu viešai, taip pat tais atvejais, kai Įstaiga ir konkretus juridinis asmuo dėl to atskirai susitarė raštu.
1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Įstaigos Paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Įstaiga turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas.
1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Įstaigos Paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.
1.6. Įstaiga pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Įstaigos interneto svetainėje www.keistuoliai.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
2.1. Asmenys įsigyjantys bilietus, kartu sutinka ir su visomis bilietų naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems bilietus. Asmenims nesilaikantiems bilietų naudojimo sąlygų Įstaiga ir/ar paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas.
2.2. Įstaiga teikia Įstaigos turimą viešą informaciją visiems asmenims, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. Už specifinius informacijos pateikimo būdus, pvz. informacijos teikimą telefonu, gali būti nustatyti mokesčiai arba skambučių tarifai. Informaciją apie mokesčius (tarifus) taikomus informacijos pateikimo būdams, asmenys gali rasti interneto svetainėje arba kreipdamiesi į Įstaigą.
2.3. Bilietai gali būti parduodami prekybos taškuose, įskaitant ir interneto svetainę. Įstaiga visiems asmenims užtikrina vienodas sąlygas įsigyti bilietus, todėl laisvas vietas bilietų pirkimo momentu parenka automatinė sistema. Šis punktas neapriboja Įstaigos teisės paskirti vietas asmenims ne automatiniu būdu pagal specialius komercinius užsakymus / pasiūlymus arba kitais atvejais.
2.4. Bilietai asmenims išduodami (sugeneruojami) tik sumokėjus pilną bilietų kainą ir bilietams taikomus papildomus mokesčius. Informacija apie bilietų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Įstaigą.

2.5. Siekdama patenkinti skirtingų asmenų skirtingus poreikius Įstaiga turi teisę sudaryti galimybes asmenims atsiskaityti už Paslaugas Įstaigos prekybos taškuose mokant grynaisiais, atsiskaitymo kortelėmis arba atsiskaityti už Paslaugas Įstaigos interneto svetainėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Informacija, ar galima atsiskaityti atsiskaitymo kortelėmis, ir kokių sistemų kortelėmis (pvz. „VISA“; „MASTERCARD“) galima atsiskaityti už Paslaugas, pateikiama Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikimo vietoje ir gali skirtis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.
2.6. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens identifikaciją, Įstaiga turi teisę reikalauti, kad asmenys, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti bilietus naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, užpildydami elektroninę registracijos formą. Įstaiga turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims užsiregistruoti interneto svetainėje, jiems užpildant rašytinę registracijos formą. Apie tokią galimybę Įstaiga informuoja atskirai. Asmenys užsiregistravę Įstaigos interneto svetainėje privalo laikytis Įstaigos nustatytų, internetinėje svetainėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant Įstaiga turi teisę tokių asmenų registraciją panaikinti.
2.7. Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Įstaiga gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.
2.8. Įstaiga turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims rezervuoti bilietus. Informaciją apie bilietų rezervavimo paslaugą, apie šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Įstaigos interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai kreipiantis į Įstaigą dėl informacijos suteikimo.
2.9. Įstaiga interneto svetainėje bilietus įsigyjantiems/rezervuojantiems asmenims gali nustatyti bilietų užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas. Už bilietų užsakymo limito viršijimą asmeniui gali būti taikoma atsakomybė, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.
2.10. Įstaiga turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims pasirinkti skirtingus įsigytų bilietų pristatymo būdus. Informaciją apie galimus bilietų pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Įstaigos interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai kreipiantis į Įstaigą dėl informacijos suteikimo.
2.11. Paslaugos prekybos taškuose teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Įstaigos dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui.
2.12. Įstaiga turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Įstaigos pasirinktu būdu.
2.13. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Įstaigos paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Įstaiga taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Įstaigos nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.
2.14. Įstaiga neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Įstaigos kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

3. ĮSTAIGOS IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Įstaigos teisės ir pareigos:
3.1.1. Įstaiga privalo tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių reikalavimų besilaikantiems asmenims.

3.1.2.  Įstaiga privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

3.1.3.  Įstaiga turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.
3.1.4.  Įstaiga taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.
3.2. Asmenų teisės ir pareigos:
3.2.1. Asmenys privalo:
3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su  Įstaiga už Įstaigos teikiamas Paslaugas;
3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų  viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Įstaigos nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti Įstaigos teisių ir teisėtų interesų;
3.2.1.4. teikiant Įstaigai duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;
3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas pareigas.
3.2.2. Asmenys turi teisę:
3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Įstaigos nurodymų, naudotis visomis Įstaigos teikiamomis Paslaugomis;
3.2.2.2. gauti iš Įstaigos viešai skelbiamą Įstaigos turimą informaciją;
3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

4. TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ
4.1. Asmenims pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus Įstaiga gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.

4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Įstaiga turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:
4.2.1. atsisakyti suteikti Paslaugas;
4.2.2. panaikinti asmens bilietų užsakymą arba bilietus;
4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei kitą susijusią informaciją;
4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;
4.2.5. panaikinti asmens registraciją internetinėje svetainėje;
4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.
4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Įstaiga dėl asmens veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

5. BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA
5.1. Bilietų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos.
5.2. Bilietai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, priskiriami negrąžinamoms prekėms. TEATRAS nekeičia bilietų ir negrąžina pinigų, kai nupirktas bilietas pametamas, pavagiamas, pažeidžiamas ar sunaikinamas, kai asmuo dėl bet kokių priežasčių nebepageidauja naudotis paslaugomis, kurioms buvo įsigytas bilietas, ir tai įvyko ne dėl šių taisyklių 5.4 punkte numatytų aplinkybių, taipogi kitais šias paslaugas teikiančių asmenų nustatytais atvejais. TEATRAS sugadintų, suplėšytų ar pažeistų bilietų nekeičia. Esant pretenzijoms dėl šiame taisyklių punkte nurodytų aplinkybių asmenys turi kreiptis į paslaugas TEATRĄ.
5.3. Asmenys prieš įsigydami bilietus privalo įvertinti visas renginio į kurį yra įsigyjami bilietai vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija. Dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad bilietų į renginį pardavimas yra susijęs su iš renginio gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymų, papildomų paslaugų užsakymu, renginio vietų išdėstymu, jų kiekiu ir pan., įsigyti bilietai nėra keičiami. 
5.4. Jei TEATRAS atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. 
5.5. TEATRO nuožiūra TEATRO interneto svetainėje ar kitu TEATRO pasirinktu būdų gali būti skelbiama kitokia pinigų už bilietus grąžinimo tvarka.
5.6. Elektroniniai bilietai, įsigyti interneto svetainėje, grąžinami asmeniui prisijungus prie interneto svetainės www.bilietai.keistuoliai.lt, jam vadovaujantis šioje svetainėje pateikiamais nurodymais.
5.7. TEATRAS turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims grąžinti bilietus skirtinguose platinimo taškuose. Dėl galimybės grąžinti bilietus skirtinguose taškuose asmenys turi teirautis TEATRO tiesiogiai.
5.8. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, TEATRAS turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, TEATRAS asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai TEATRUI asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, TEATRAS turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.
5.9. TEATRAS pažymi, jog asmenys, įsigiję bilietus nuotoliniu būdu (t.y. TEATRO interneto svetainėje) neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.
5.10. Jeigu Pirkėjas pametė, sunaikino ar sugadino, ar kitaip prarado įsigytą abonementą arba bilietą, jis turi galimybę (renginio organizatoriui leidus) šį abonementą ir/ar bilietą perspausdinti už papildomą nustatytą mokestį, kurio dydį Pirkėjas gali sužinoti TEATRO nurodytais kontaktais, taip pat – kasose.

6. TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI
6.1. TEATRO interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra TEATRO ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys naudodamiesi interneto svetaine privalo nepažeisti Įstaigos teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Įstaigos reikalavimų.
6.2. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti TEATRO interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Įstaigos leidimo.
6.3. Asmenys neturi teisės bilietų klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti bilietus ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Asmenys, nesuderinę su Įstaiga, neturi teisės pardavinėti bilietų. Visos bilietų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Įstaigai ar jos partneriams.
6.4. Asmenims yra taikomi kiti šiose taisyklėse, bei Įstaigos interneto svetainėje ar kitoje Įstaigos viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

7. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI
7.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, bilietų ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti bilietų, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio asmens paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Įstaigos papildomos informacijos.
7.2. Užsisakydami bilietus interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško bilietų ir / ar teikia užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės langų, jie gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra. Asmenims, besinaudojantiems interneto svetaine draudžiama:
7.2.1. be rašytinio Įstaigos sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;
7.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą bilietų užsakymams apdoroti ar talpinti Įstaigos interneto svetainėje;
7.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui;
7.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;
7.2.5. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti“ interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.
7.3. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Įstaiga negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad asmenims naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.
7.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Įstaigai tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

8. SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA OBJEKTYVŪS KRITERIJAI
8.1. Bilietus įsigyti ir naudotis Įstaigos Paslaugomis gali visi asmenys, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.
8.2. Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali skirtis ir dėl kitų aplinkybių (pvz. bilietų parduodamų skirtingoms asmenų grupėms (pensininkams, studentams ir pan.) kaina, bilietų kaina priklausoma nuo perkamų bilietų kiekio ar išankstinio įsigijimo, taip pat nuo šių priežasčių priklausantys papildomi mokesčiai ar jų dydis ir pan.), tačiau Įstaiga taikydama skirtingas Paslaugų teikimo sąlygas privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
8.3. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygas taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.


9. NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGAS
9.1. Įstaiga turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie Paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai nurodoma prekybos taškuose, interneto svetainėje, tiesiogiai kreipiantis į Įstaigą arba paskelbiama kita Įstaigai priimtina forma.
9.2. Asmenys Įstaigos iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama informacija, taip pat gauti Įstaigos pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

10. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS
10.1. Įstaiga neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos ir atitinkamų Paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati Bendrovė aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina) apimtimi.
10.2. Įstaiga neatsako už interneto svetainėje ar prekybos taškuose pateikiamos informacijos išsamumą ir pilnumą. Įstaiga paprastai interneto svetainėje ir prekybos taškuose pateikia paslaugas teikiančių asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į Įstaigą, tačiau pastaroji platesnę informaciją, jei ji Įstaigai asmens kreipimosi metu nėra žinoma, pateiks tik susisiekusi su paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips besikreipusius asmenis tiesiogiai bendrauti su paslaugas teikiančiais asmenimis.
10.3. Visi ginčai su Įstaiga sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.
10.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt


Daugiau informacijos apie Bilietų pirkimą rasite puslapyje "Dažniausiai užduodami klausimai"Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

 • Pilkos spalvos atspalviai
 • Apversti